On Offer:

Bulle word gratis by die Agra Krale in Gobabis, Otjiwarongo, en Rehoboth afgelewer!
Bulle word ook gratis afgelewer na Outjo-, of Tsumeb-, of Grootfontein-, of Mariental indien dit minstens 4 Bulle is.
Vroulike Diere is uitgesluit!

For more information, please contact:
Paul Klein +264 81 128 6731
Agra Stud Services +264 61 290 9339